Bestiola OÜ Blogi Hobuste selja kuju

Hobuste selja kuju

Hobuste selja kuju võib muutuda kahe kuu jooksul.
– Mõjutuse kiirus ja suund sõltub sadulast, vanusest ja kehakaalust.
– Valu palpeerimisel võib olla viide tekkinud muutustest.
– Sadula sobivust tuleb korduvalt hinnata.
Uurigus mõõdeti rinnalülide asetust ja leiti, et kahe kuu möödudes erines 8. ja 18. lüli asend. Kaheksanda rinnalüli langust (lüli asend enam sirutusasendis) seostati halvasti istuvate sadulate, palpeerimisel ilmneva valu ning suurema hobuse vanusega. 18. rinnalüli tõusmist (lüli rohkem painutusasendis) muutust seostati kaalu tõusuga, märgati enam täkkudel ja ruunadel kui märadel ja eelkõige koolisõiduhobustel.

Allikas: Greve and Dyson (2014) Back-Shape Changes in Sports Horses

Related Post