Bestiola OÜ Blogi Reie nelipealihas on ristatisideme agonist

Reie nelipealihas on ristatisideme agonist

Varasematest uuringutest on teada, et reie tagumised lihased (peamiselt poolkõõluslihas) töötavad eesmise ristatisideme agonistina. Osade autorite arvates on reie nelipealihas eesmise ristatisideme antagonist.
Ramirez jt tekitasid kunstlikult (hüdraulika testimise masinaga) reie nelipealihase eelaktivatsiooni 50% keharaskusega, saamaks teada, kas see vähendab sääreluu nihet kraniaalsele. Uuringus kasutati 14 tagumist jäset, millelt eemaldati pehmed koed v.a põlve- ja kannaliigeskapsel ning külgmised sidemed.
Leiti, et reie nelipealihas on suuteline kompenseerima osaliselt eesmise ristatisideme ülesandeid, olles sideme agonist. Sellest tulenevalt on reie nelipealihasele suunatud treeningust kasu:
1. Mitte opereeritud koertel. Väikeste tõugude puhul on saadud häid tulemusi ka konservatiivse eesmise ristatisideme raviga, sama ka suurematel koertel.
2. Taastusravis pärast eesmise ristatisideme lõikust. Vaatamata operatsioonile on leitud ka põlve kraniokaudaalset ebastabiilsust. Seega tuleks rõhku panna ka reie nelipealihase funktsiooni edendavale füsioteraapiale.

Ramirez et al (2014) Preactivation of the quadriceps muscle could limit cranial tibial translation in a cranial cruciate ligament deficient canine stifle.
Pilt: Evans & de Lahunta (2012) Miller’s Anatomy of the Dog 4th edition

lihas

Save

Related Post

Ratsaniku kehakaalRatsaniku kehakaal

Sue Dysoni ja kolleegide poolt läbi viidud pilootuuringus selgus, et raske ratsanik võib tekitada hobuse ajutist longet. See ei tähenda, et suurema kehakaaluga ratsanikud ei võiks enam ratsutada, vaid peaksid