Bestiola OÜ Blogi Asümmeetria hobustel

Asümmeetria hobustel

Rhodini ja kolleegide läbiviidud uuringus selgus, et 72,5% treeningus olevatest hobustest, keda omanikud pidasid lonkevabaks, esines sirgjoonelisel traavil oluline pea ja vaagna vertikaalse liikumise asümmeetria.
Kahjuks pole teada, kui suur asümmeetria on valu tunnuseks. Uuringus osales 222 soojaverelist hobust, andmeid koguti vahemikus 2009-2014.

Rhodin et al (2017) Head and pelvic movement asymmetries at trot in riding horses in training and perceived as free from lameness by the owner.
Pilt: google ee

Hobuse hindamine

Related Post

KordetamisestKordetamisest

Kas kordetamine on ainult särtsu täis hobuse auru välja laskmiseks? Või kui ise ei viitsi sõita, aga peaks hobust veidi liigutama? Või kui groomil kästakse hobune “ära väsitada”? Lugesin just