28 Sep

Külma ilma mõju hobuse tugi-liikumisaparaadile

Ilmad muutuvad järjest jahedamaks, siinkohal väike meeldetuletus, mismoodi külm ilm hobuse tugi-liikumisaparaadile mõjub.

– Külm ilm ei langeta mitte ainult naha temperatuuri, vaid ka lihase temperatuuri. Mitmed inimeste peal tehtud uuringud on näidanud, et külm mõjub kahjulikult sooritusele, nt kontraktiilsete struktuuride liikumine aeglustub, närviimpulsid ja vereringe aeglustuvad. Lihased on biomehaaniliselt jäigemad. Ühes uuringus leiti, et inimese lihase toimimine muutub 2-5% iga kraadi muutumisel. Hetkel pole veel avaldatud sarnaseid uurimusi hobuste sooritusvõime kohta, kuid võiks arvata, et ka hobustel toimuvad samad muutused.
– Madalad temperatuurid suurendavad sünoviaalvedeliku viskoossust (paksust), muutes liigesed nö kangemaks. Seega vajavad ka liigesed soojendust nagu lihased.
– Külmas kliimas treenimisel tekib vasokonstriktsiooni nahas, võimaldades suuremat verevoolu lihastesse. Külma tuule korral on muidugi oht külmakahjustuseks.

Ja mida siis meeles pidada:
– Klipitud hobustel peaks kasutama soojendusel ja maha jahtumisel treeningtekke. Soojenduseks vähemalt 5 min sammu, 5 min traavi ja 5 min galoppi enne põhitöö alustamist. Pärast treeningut kasutada pigem villast tekki, mis hoiab hobuse soojas, imades niiskust enda sisse. Kindlasti lasta loomal maha jahtuda ja ära kuivada!
– Maneežide õhk on soojem, kuid samas ka niiskem (pinnase niisutamise tõttu). Soe ja niiskem õhk võib tekitada hingamisprobleeme ning soodustab hallituse ja seente kasvu, mis samuti võivad ärritada kopse. Halva ventilatsiooni korral võib ka tolm kujuneda probleemiks. Tall olgu samuti hästi ventileeritud.

thehorse com
Pilt: google ee

hobumetsas

Save

24 Sep

Kelgukoerte vigastused

Iditarod kelgukoerte võidusõit on Alaskal toimuv ligi 1600km distantsiga võistlus. 2011 aastal osales seal 989 koera. Statistiliselt uuriti ortopeediliste vigastuste riskifaktoreid ning koerte kõrvale jätmise (dropped dogs) juhuseid vähemalt pool distantsi läbinud koertel.
– Võistlustelt kõrvaldati 38.3% koertest, suurimaks põhjuseks olid ortopeedilised vigastused (50.6%).
– Esijalgade vigastusi esines rohkem (43.3%) kui tagumiste jalgade omi (7.3%).
– Suuremat kiirust seostati vähemate õlavigastustega. See võis olla tingitud sellest, et aeglasemalt rada läbinud võistkonnad pidid läbima ebatasaseid, jäiseid maid, mis tekitab suuremat pinget õla piirkonna lihastes, sidemetes. Lisaks leiti vähem õlavigastusi emastel koertel.
– Randme piirkonna traumad olid seotud pikema distantsi läbimisega. Vigastusi oli rohkem koertel, kes olid läbinud suurema treeningkilometraaži.
– Risk koera võistluselt kõrvale jätmiseks langes iga lisatud eluaastaga, enim langes välja aastaseid koeri. Võistlustel osalesid 1-11a koerad, enim koeri olid vanuses 2-6a.

von Pfeil DJF at al (2015) “A survey on orthopedic injuries during a marathon sled dog race”
Foto Iditarod võistlusest (google.ee)

kelgukoerad

Save

19 Sep

Kapsli kinnitamine

Lugedes thehorse com lehelt postitust, ei saanud ma seda väikest kokkuvõtet postitamata jätta. Ikka tõmmatakse hobuste kapslid nii tihkelt kinni, et ninapealse ja kapsli vahele ei jäeta üldse ruumi, tekitades hobusele valusid.

Prantsusmaa IESIS (International Society for Equitation Science) konverentsil esitas Orla Doherty oma meeskonnaga läbi viidud uuringu tulemused, milles hinnati kapsli kinnitamise tugevust Inglismaal, Iirimaal ja Belgias toimunud võistlustel. Tulemused olid kurvad: vaid 7% võistlushobustest oli kapsel kinnitatud korrektselt, ülejäänud liialt tugevalt.
Liiga tugevalt kinni tõmmatud kapsel mõjub tugevamini kui verevoolu piiramiseks kasutatav žgutt. Hüpetel on surve isegi kolm korda suurem. Inimeste peal on tehtud žgutiga uuring, mis tuli katkestada, kuna žgutist tingitud valu muutus katses osalejatele välja kannatamatuks (kuigi tihke kapsli surve on sellest kordades suurem).
Vaid 7% kapslitest olid õige tugevusega (2 sõrme), 19% oli kapsel kinnitatud 1.5 sõrme tugevuselt, 23% mahtus vaid 1 sõrm kapsli vahele, kuid 44% kapslitest oli nii tugevasti kinni tõmmatud, et IESISe mõõtmisvahend ei mahtunud kapsli allagi.
Kõige tugevamalt olid kinnitatud kolmevõistlejate kapslid, millele järgnesid koolisõiduhobused.

Pildil kasutatud mõõtmisvahend (google ee)

kapsel

Save

Save

17 Sep

Radioloogilised kõrvalekalded hobustel

Miyakoshi jt (2016) võrdlesid Jaapanis treeningus olevate kaheaastaste täisvereliste hobuste jalgadest tehtud röntgenpilte. 2007-2010 aastal võrreldi 850 hobuse röntgeneid ning leiti 26 tüüpi kõrvalekallet. Ainsa kõrvalekaldena, mis võis olla hobuse galopivõidusõidu karjääri hilisema alguse põhjuseks, märgiti ära suurenenud proksimaalsed seesamluud nii esi- kui ka tagajalgadel.

Kuid uurijad jõudsid järeldusele, et enamik radioloogilisi kõrvalekaldeid ei ole seotud hobuse halvema sooritusega. Isegi suurenenud seesamluud ei tähenda, et hobuse võistluskarjäär oleks läbi.

“A retrospective study of radiographic abnormalities in the repositories of 2-year-old Thoroughbred in-training sales in Japan”