14 Apr

Varsa liikumisaktiivsusest

– Esimesel eluaastal ei sobi varssadele lihasmassi kasvatav treening, kuna see võib tekitada arenevas skeletis probleeme (artriit, jalgade liigestelgede väärasetused).
– Õues liikumine on hea ka varsa hingamisteedele, vältimaks infektsioone.
– Sobivusel võiks mära ja paari päevase varsa viia välja koos teise mära ja varsaga, kuid tuleb jälgida, et varss end liikumisega üle ei koormaks. Noorte märade puhul, kellel on tavaks koplis kiiresti galopeerida, oleks mõistlik mära koos varsaga panna väiksemaksse koplisse, et varss suudaks emaga sammu pidada.
– Võõrutuse järgselt saab varss käia väljas omaealiste ja samasooliste kaaslastega. Vanemad varsad ja täkkvarsad võivad olla agressiivsed noortemate vastu. Vanemate varssade liikumisaktiivsus võib olla noortemate liiga suur koormus.
– Kui varss lonkab või jalgade liigesteljed on muutunud, võib see olla märk liigsest koormusest.
Märksõnaks on kontrollitud liikumine!

Allikas: thehorse com
Pilt: erakogu

26 Mar

Kui palju Sinu hobune tööd teeb?

– Kerge töökoormus (vabaaja ratsutamine, treeningutega alustamine) 1-3 h nädalas, milest 40% sammu, 50% traavi ja 10% kanterit;
– Keskmine koormus (ratsakool, vabaaja ratsutamine, polo ja kerge rantšo töö). 3-5 h nädalas, millest 30% sammu, 55% traavi, 10% kanterit ja 5% kerget hüppamist või muud tööd;
– Raske koormus (rantšo töö, polo, võistlushobused, madala ja keskmise tasemega kolmevõistlushobused, galopihobused). 4-5 h tööd nädalas, millest 20% sammu, 50% traavi, 15% kanterit ja 15% galoppi, hüppamist või muud oskustööd;
– Väga raske töö (veerandmiili ja täisverelised galopihobused, kestvusratsutamine, kõrgema taseme kolmevõistlushobused). Treeningud varieeruvad nt ühest tunnist kiirustrennist kuni 6-12 h aeglase tööni.

Samas sõltub ka liikumisaktiivsus sellest, kas hobust peetakse 24h väljas või hoitakse hobust peamiselt tallis ja liigutatakse tund päevas.

Hobuse töökoormust saab jälgida ka südamelöögisageduse (SLS) järgi. Kerge töö puhul keskmiselt 80 lööki minutis, kesmise töö puhul 90 lööki minutis, raske töö korral 110 ning väga raske treeningu korral 110-150 lööki minutis.

Allikas: thehorse com
Pilt: google ee

rodeo

15 Mar

Ratsaniku kehakaal

Sue Dysoni ja kolleegide poolt läbi viidud pilootuuringus selgus, et raske ratsanik võib tekitada hobuse ajutist longet. See ei tähenda, et suurema kehakaaluga ratsanikud ei võiks enam ratsutada, vaid peaksid leidma kehakaalule ja pikkusele sobiva hobuse ning väga hästi sobiva varustuse.
– Raskete ja väga raskete ratsanike poolt sõidetavatel hobustel märgati oluliselt rohkem valu ja ebamugavusilminguid kui kergemate ratsanike puhul.
– Pikem ratsanik istus pigem sadula tagaosas, mis ei võimalda ratsankul taskaalus püsida.

Pikemalt: https://thehorse.com/155768/pilot-study-addresses-effects-of-rider-weight-on-equine-performance/

25 Feb

Mineraal vask

500 kg hobune vajab päevas 100 mg vaske. Vask on vajalik luude, kõhre, elastse sidekoe moodustumiseks, raua omastamiseks ning kesknärvisüsteemi õigeks toimimiseks.
Vase puudus tekitab hälbeid skeleti arengus, liigeste paistetust, veresoonte nõrkust, sidekoe nõrkust, lotendavat nahka, immuunsüsteemi nõrgenemist.

Pilt: erakogu

hob

13 Feb

Sõbraga koos on ikka parem!

Hobuse lahutamine liigikaaslastest arstlikuks protseduuriks, kabjahoolduseks või treeninguks kulgeb raskemini karjas elavatel hobustel. Samuti võib stressi suurendada protseduuri valulikkus või ebameeldivus.

Katherine Reid ja tema kolleegid uurisid isolatsiooni ja kerge valu mõju kuuel traavlil, kes olid ülikooli kliinikumi karjas koos elanud kks aastat ning regulaarselt veterinaaride ning õpilaste poolt käsitletud.

Esialgu paigutati loomad kõrvuti koplitesse, kus hobused said omavahel suhleda. Aklimatiseerumise järgselt testiti hobuseid kolmed eri olukorras:
– Sotsiaalne isolatsioon (karjaliige eemaldati territooriumilt),
– Kerge füüsiline valu (klambriga pigistati hobuse kaela piirkonna nahka viis minutit),
– Sotsiaalne isolatsioon koos kerge valuga.

Igas olukorras märgati ärevuse ja valuga seotud ilminguid: liikumine, rahutus, tagumise jalaga vehkimine valu suunas, kaela painutamine, hammaste krigistamine, närimine, pea raputamine, sabaga vehkimine, urineerimine/roojamine, inimesega kontakti otsimine. Kaasnes ka südamelöögisageduse tõus.

Märgati, et sotsiaalne isolatsioon varjutas valuilminguid. Isolatsioonis hobused olid rahutud, liikusid ringi, häälitsesid ja otsisid inimesega kontakti. Valu kogevad hobused liikusid, otsisid inimesega kontakti ning häälitsesid harvem. Valu ja isolatsiooni korral olid hobused rahutud (kuid mitte rohkem kui ainult isolatsiooni korral), seega isolatsioon vähendas valu efekti.

Sõbraga koos olles ei tekkinud valu tundval hobusel südamelöögisageduse tõusu nagu sotsiaalse isolatsiooni ning valu kogemise ja isolatsiooni korral.

Allikas: thehorse com
Pilt: erakogu

hobused

11 Feb

Koera kaela- ja seljaprobleemid

297 koera haigusloo läbivaatamisel esines 132 koeral kaela ning 165 koeral selja diski herniatsioon (väljasopistus).
– Peamisteks tõugudeks osutusid taksid (105), beagle (68) ja Shih Tzu (23).
– Sagedamini esines probleem isastel koertel (peaaegu poole rohkem kui emastel).
– Taksidel esines diski herniatsioone nooremas eas (kaela diski herniatsioon 7,8a, selja diski herniatsioon 5,6a) kui beagle’tel (8,4a ja 6,6a) ning beagle’tel esines kaela ja selja diskide probleeme varem kui shih tzudel (10,1a ja 8,6a)

Hisanori Itoh jt (2008) A Retrospective Study of Intervertebral Disc Herniation in Dogs in Japan: 297 Cases.

25 Jan

Harjutused käe kõrval hobustele

Hobusega käe kõrval tehtavad pika nööriga harjutused võivad parendada hobuse käitumist ning tema liikumist sadulas. Kõik harjutused on surve ja vabastamise meetodil.

1. Tagurdamine. Mida varem hobune tagurdama õpib, seda parem. Kui võimalik, võiks alustada piiratud alal, et hobune ei saaks ära joosta ning liiguks otse taha.

2. Hobuse parkimine/paigal seismine – teeb elu lihtsamaks ning ratsutamise turvalisemaks. Kõnni edasi ja palu hobusel seisma jääda ja püsida asendis. Võib proovida ka ise paar sammu küljele kõndida, hobune seisab paigal ega liigu inimesega kaasa.

3. Jalgade liigutamine. Palu hobusel seista, olles ise näoga hobuse õla suunas. Väldi hobuse edasi astumist, Keeruta nööri hobuse tagajalgade juures, et ta astuks tagaosaga sinust eemale. Kui hobune tahab edasi liikuda, takista teise käega nöörist hoides, liigutades endiselt nööri teist otsa keerutamisega.

4. Sikk-sakk liikumine. Kasulik harjutus hobuse õlgadele. Seisa hobuse ette veidi paremale, keeruta nööri hobuse õla piirkonnas, et hobune astuks mõned sammud vasakule. Oluline on seista piisavalt kaugel, et hobune sind näeks. Korda tee teise poolega.

Pilt: google ee

hobharjutused

04 Jan

Akupunktuur ja manuaalteraapia

Lane & Hill uurisid akupunktuuri ja manuaalteraapia mõju koerte lihasskeleti valudele. Uuringus osales 47 koera, kel esines longe.
Uuringus leiti manuaalteraapia lühiajaline kasu, mis kestis vähemalt kaheksa päeva pärast protseduuri. Koerte mängu käitumine suurenes, samuti paranes koerte kõnni, traavi, hüpete sooritus, trepist alla tulek ning lamamast püsti tulek. Esines ka vähem jäikust pärast puhkust ning treeningut.

Lane & Hill (2016) Effectiveness of combined acupuncture and manual therapy relative to no treatment for canine musculoskeletal pain.

Pilt: google ee

akupunktuur

29 Dec

Puusaliigese vahetus koertel

Heo jt (2015) läbi viidud uuringus leiti, et ebaõnnestunud reieluupea ja -kaela eemaldamise lõikuse järgselt teostatud puusaliigese vahetus annab häid lühi- ja pikaajalisi tulemusi.
– Enne lõikust esines inglise setteril ning tiibeti mastifil pidev longe traavis, puusa sirutusel krepitatsioonid liigeses ning valu, reie ümbermõõdud olid vastavalt 32% ja 12% väiksemad kui tervel jalal.
– Taastumiseks kasutati lahast ning 4-nädalast füsioteraapia programmi.
– Kolme kuu möödudes olid reie ümbermõõtude erinevused 9% ja 7% väiksemad kui tervel jalal.
– Ühe ja kahe aasta möödudes olid koerad naasenud probleemideta tavapäraste tegevuste juurde. Inglise setteri opereeritud jala reie ümbermõõt oli isegi 16% suurem terve jala reie ümbermõõdust.
– Peale proteesimist paranes puusaliigese liikuvus, suurenes reie ümbermõõt ning taandus longe.

Heo jt (2015) Total hip replacement in two dogs with unsuccessful femoral head ostectomy.

Pilt: google ee

x-ray