24 Sep

Hobuste lihaskiud

Hobuste lihaskiud jagatakse I ja II tüüpideks.
– I tüüpi lihaskiud on aeglase kokkutõmbega ning väsivad aeglaselt. Neid kasutatakse pikka pingutust nõudva töö korral.
– II tüüpi lihaskiud on kiirelt kokku tõmbuvad ning lihase energiavarusid vähendavad ja sellest tulenevalt ka kiiresti väsivad. Lihaskiud jagunevad omakorda IIa, mida kasutatakse kiiruse või suurenenud pingutuse korral. IIb kasutakase plahvatsulikku jõudu vajavatel liikumistel. IIb kiudude kokkutõmme on 10 korda suurem kui I tüüpi ning 3 korda suurem kui IIa tüüpi lihaskiudude puhul. IIc tüüpi kiud on üleminekukiud, mis võivad reageerida kui IIa või IIb.

Täisvereliste hobuste ja veerandmiili hobuste lihaskiududest moodustavad 80-90% kiiresti reageerivad II tüüpi kiud. Traavlitel ja araabia hobustel on see osakaal umbes 75%. Raskemat tüüpi hobustel (raskeveohobused ja hunterid) on pigem aeglaselt väsivad I tüüpi lihaskiud.

Kui hobune kõnnib sammus, kasutab keha I tüüpi lihaskiude, traavis tulevad kasutusse IIa tüüpi lihaskiud ning galopis võidakse värvata juba IIb lihaskiud.

Treening mõjutab lihaskiudude tüüpe: nt kui täisverelisi hobuseid treenida pikemate distantside läbimiseks, suureneb IIa tüüpi lihaskiudude arv.

17 Sep

Konservatiivsest põlve ristatisideme ravist koertel

– Suurimaks komplikatsiooniks on tekkiv osteoartiit. Pärast sideme rebenemist tekib kõhre mõranemine, ümbritsevate kudede turse, luukasviste teke, liigese sisekülje turse, liigeskapsli paksenemine (liigese stabiliseerimise eesmärgiga), mensiki vigastus, liigespõletiku teke, kõhre kulumine.
– Samas peale sideme operatiivset ravi tekib reie nelipealihase kõhetumine ja on märgata ka liigeskulumise algust.
– Pärast sideme rebendit muutub ka koera kõnnimuster põlve- ja puusaliigese biomehaanika muutuse tõttu. Kuue kuu möödudes on ebapiisavalt fibrootilist kude, mis stabiliseeriks põlve ja parendaks kõnnimustrit.
– Konservatiivse raviga saadakse rahuldavaid tulemusi pigem väiksematel koertel (alla 20kg). Vanemate ja passiivsemate koerte jaoks võib see olla sobiv lahendus. Ravi õnnestumiseks on oluline omaniku suur pühendumine.
– Füsioteraapia eesmärk esimesel neljal nädalal on vähendada valu ja turset, suurendada passiivset liikuvusulatust, parendada lihastööd, asenditunnetust ning tasakaalu.

Täpsemate juhiste saamiseks pöörduda loomade füsioterapeudi poole.

04 Sep

Hobuste selja kuju

Hobuste selja kuju võib muutuda kahe kuu jooksul.
– Mõjutuse kiirus ja suund sõltub sadulast, vanusest ja kehakaalust.
– Valu palpeerimisel võib olla viide tekkinud muutustest.
– Sadula sobivust tuleb korduvalt hinnata.
Uurigus mõõdeti rinnalülide asetust ja leiti, et kahe kuu möödudes erines 8. ja 18. lüli asend. Kaheksanda rinnalüli langust (lüli asend enam sirutusasendis) seostati halvasti istuvate sadulate, palpeerimisel ilmneva valu ning suurema hobuse vanusega. 18. rinnalüli tõusmist (lüli rohkem painutusasendis) muutust seostati kaalu tõusuga, märgati enam täkkudel ja ruunadel kui märadel ja eelkõige koolisõiduhobustel.

Allikas: Greve and Dyson (2014) Back-Shape Changes in Sports Horses