Bestiola OÜ Blogi Hobuste taga- ja esijala longe

Hobuste taga- ja esijala longe

Maliye ja Marshall analüüsisid Glasgow Ülikooli kliinikus kolme aasta jooksul 37 tagumise jala lonkega hobust: 19 hobusel esines õige tagajala longe, 10 hobusel sama kehapoole (ipsilateraalne) esi-ja tagajala longe, 8 hobusel kontralateraalsed (tagumise ja vastaspoole esijala) lonked.
– Nad leidsid, et ipsilateraalne longe vähenes, kui tehti vaid tagumise jala anesteesia.
– Paljud hobused võivad näida ipsilateraalse esijala lonkega, kuna hobune üritab vähendada tagumisele jalale langevat koormust muutes oma pea asendit. Seega võib jälgijale tunduda, et hobune lonkab nii esi- kui ka tagajalga.
– Kontralateraalse lonke korral ei paranenud tagumise jala anesteesia korral esijala longe. Varasemast uuringust selgus, et õige esijala lonke korral ei tõuka hobune tagumise kontralateraalse jalaga ning võib näida ka tagumisest jalast lonkavat.
– Seega võib tagumise õige lonke korral esineda ka kontralateraalne õige esijala longe.

Allikas: thehorse com
Maliye ja Marshall (2016) Objective assessment of the compensatory effect of clinical hind limb lameness in horses: 37 cases (2011–2014)

Related Post

Roidemurrud hobustelRoidemurrud hobustel

Kui hobune lonkab, ei mõtle me esimesena murtud roidele. Claire Wylie (Rossdales Equine Hospital) arvab, et roidemurrud on aladiagnoositud lonke põhjus galopihobustel. Oma uuringu tulemused avalikustas ta British Equine Veterinary

Hobuste jalakaitsmedHobuste jalakaitsmed

On väga vähe hobuseid, kellele ei pandaks jalakaitsmeid treeningutel, transportimisel või isegi koplisse jalutama lastes. Hobuste jalakaitsmeid on toodetud selle mõttega, et vähendada toefaasis jalgadele osaks saavaid põrutusi ja pehmetele