29 Dec

Puusaliigese vahetus koertel

Heo jt (2015) läbi viidud uuringus leiti, et ebaõnnestunud reieluupea ja -kaela eemaldamise lõikuse järgselt teostatud puusaliigese vahetus annab häid lühi- ja pikaajalisi tulemusi.
– Enne lõikust esines inglise setteril ning tiibeti mastifil pidev longe traavis, puusa sirutusel krepitatsioonid liigeses ning valu, reie ümbermõõdud olid vastavalt 32% ja 12% väiksemad kui tervel jalal.
– Taastumiseks kasutati lahast ning 4-nädalast füsioteraapia programmi.
– Kolme kuu möödudes olid reie ümbermõõtude erinevused 9% ja 7% väiksemad kui tervel jalal.
– Ühe ja kahe aasta möödudes olid koerad naasenud probleemideta tavapäraste tegevuste juurde. Inglise setteri opereeritud jala reie ümbermõõt oli isegi 16% suurem terve jala reie ümbermõõdust.
– Peale proteesimist paranes puusaliigese liikuvus, suurenes reie ümbermõõt ning taandus longe.

Heo jt (2015) Total hip replacement in two dogs with unsuccessful femoral head ostectomy.

Pilt: google ee

x-ray

28 Nov

Koerte puusaliigese osteoartriidi ravi

Koerte puusaliigese osteoartriidi raviks kasutatavad NSAIDid (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) on abiks koerte terveiseseisundi parandamisel. 2015. aastal Tais läbi viidud uuringus võrreldi firocoxibi ja carprofeni mõju koerte puusaliigese osteoartriidi ravis.
– Võrreldi 16 suurt tõugu koera verenäite, ortopeedlisi ja radioloogilisi uuringuid, lonkeastet ja valu, pasiivset puusaliigese liikuvusulatust, uriini ja väljaheite uuringuid. Lisaks pidid omanikud hindama koera püsti tõusmist ja pikali heitmist, kõndimist, jooksmist, üles ja alla hüppamist, treppidel liikumist, mängu ja seisundi paramisastet. Manustamine: esimesed kaks nädalat igapäevaselt, 3-8. nädal ülepäeviti ning 9-16. nädal üle kahe päeva.
– Passiivne painutusulatus puusaliigeses firocoxib grupis suurenes 2., 4. ja 16. nädalal pärast ravi. Carprofen grupis saadi puusaliigese passiivse sirutusulatuse suurenemine 2., 8. ja 12. nädalal.
– Statistiliselt olulist valu ja lonke vähenemist ei täheldatud, kuid saadi koerte hindamisel paremad tulemused 2, 4, 8 ja 16 nädalat peale ravi.
– Kahe nädalaga oli märgatav haige jäseme suurem kasutamine.

Tangmahakul, N., Soontornvipart, K, Nganvongpanit,K. (2015) Comparison of the Efficacy of Firocoxib and Carprofen in Clinical Use for Canine Coxofemoral Osteoarthritis.
Vasakul pildil normaalsed puusaliigesed, paremal osteoartriit (google.ee)

puusaliiges