04 Sep

Hobuste selja kuju

Hobuste selja kuju võib muutuda kahe kuu jooksul.
– Mõjutuse kiirus ja suund sõltub sadulast, vanusest ja kehakaalust.
– Valu palpeerimisel võib olla viide tekkinud muutustest.
– Sadula sobivust tuleb korduvalt hinnata.
Uurigus mõõdeti rinnalülide asetust ja leiti, et kahe kuu möödudes erines 8. ja 18. lüli asend. Kaheksanda rinnalüli langust (lüli asend enam sirutusasendis) seostati halvasti istuvate sadulate, palpeerimisel ilmneva valu ning suurema hobuse vanusega. 18. rinnalüli tõusmist (lüli rohkem painutusasendis) muutust seostati kaalu tõusuga, märgati enam täkkudel ja ruunadel kui märadel ja eelkõige koolisõiduhobustel.

Allikas: Greve and Dyson (2014) Back-Shape Changes in Sports Horses

10 Jan

Kuidas mõjutab hobust ratsanik?

Istudes avaldab ratsanik mõju hobuse turja ja rindkere piirkonna lihastele. Vaatamata sellele, et hobuse selg pole mõeldud raskust kandma, on ta võimeline seda ülesannet täitma.

Jõud, millega ratsanik mõjutab hobuse selga, sõltub sellest, kuidas ratsutada ning mis allüüriga tegu. Nt traavil kahekordne ratsaniku kaal, kanteri korral on surve hobuse seljale 2.5-3x suurem ratsaniku kehakaalust.

Algajad ratsutajad on üldiselt vähem hobusega sünkroniseeritud ning potsatavad enam sadulasse. Hobused püüavad selle ootamatu algaja ratsaniku keharaskuse muutusega toime tulla.

Ratsaniku tasemest sõltumata aitavad hästi istuvad sadulad hajutada survet hobuse seljale ühtlasemalt. Claytoni sõnul võib sadulata ratsutamine näida “loomulikumana”, kuid kui sa pole kerge ja osav oma tasakaalu võrdsemalt jaotama, on su hobusel parem siiski hästi istuva sadulaga treeningutel käia.

Ratsaniku keharaskus põhjustab selja nõgusamaks muutumise, mis võib tekitada hobusele ebamugavust ja halvemal juhul trauma. Ratsaniku raskusega liiguvad seljalülide ogajätked teineteisele lähemale, pitsumise korral (“kissing spine”) puutuvad kõrvuti olevad ogajätked üksteise vastu, tekitades artriiti ja vahel ka kokku sulandumist (kasvamist). Selja nõgusamaks muutumise riski saab vähendada pehme ja tasakaalus istmikuga, istudes pigem sadula eesosa lähedal.

Probleemiks on ka muidugi ratsaniku suur kehakaal. Jaapanis leiti, et kui ratsaniku kaal on maksimaalselt 29% hobuse (Jaapani kohalikud hobusetõud on ponimõõdus) kehakaalust ei põhjusta see hobuse liikumises asümmeetriat. Matsuuro jt arvasid, et suuremad hobused on suutelised ka rohkem raskust kandma, kuid seda oleks vajalik eraldi uurida.

Hilary M. Clayton, BVMS, PhD, Dipl. ACVSMR, MRCVS, emeriitprofessor Michigani osariigi ülikoolis