17 Mar

Veel koerte ristatisideme operatsiooni tulemuslikkusest

21 kuu jooksul teostati 152 TTA-Rapid protseduuri ravimaks 141 koera (152 põlve) ristatisideme rebendit. Uuringus osalesid koerad vanuses 13 kuud kuni 11 aastat, kaaludes 5,8-60 kg ning lonke kestusega 1 päev kuni 2 aastat (keskmine 9,42 nädalat lonkamist). Peamisteks tõugudeks olid labrador retriiver, tõuta koerad, staffordshire bullterjer, kuldne retriiver.
Esmane ravi tulemuslikkuse hindamine tehti 3 kuu möödudes, hilisem alates 6. postoperatiivsest kuust, milleks kasutati ka omanike osalust LOAD (Liverpool Osteoarthritis in Dogs) küsimustiku täitmisega.
– Kolmandaks lõikusjärgseks kuuks olid 99% protseduuridest rahuldava tulemusega, mis ühildub varasemate avaldatud uuringutega.
– Hilisem meniski vigastus oli enim esinev komplikatsioon, mis vajas sekkumist (8% põlvedest).
– Lonke sageduse hindamisel oli rahuldav tulemus 97% juhtudest (koer pole lonagnud peale operatsiooni), lonke tõsidust hinnates saadi rahuldavad tulemused 90% põlvedest (koeral ei esine longet). LOAD küsitluse skoor ≤15 loeti rahuldavaks 86% juhtudest.

Butterworth ja Kydd (2017) TTA-Rapid in the treatment of the canine cruciate deficient stifle: short- and medium-term outcome

Pilt: google ee

17343002_743819749118968_2205397128831664985_n

15 Mar

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest:
– 6 kuud ja aasta pärast TTA operatsiooni oli märgatav lonke vähenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse järgselt. Unilateraalse TTA korral oli oluline lonke vähenemine 6 nädala möödudes võrreldes bilateraalse operatsiooniga. Varasematest uuringutest on leitud 68% longete taandumine 4. postoperatiivseks kuuks.
– Reie ümbermõõdu suurenemine saavutati antud uuringus alles ühe aasta pärast operatsiooni.
– 6 kuud ja aasta pärast lõikust oli oluline põlveliigese painutuse suurenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse korral.
– Uuringu enam levinud komplikatsiooniks (21% põlvedest) oli lonke taasteke. Patsiendid paranesid liikumise piirangu ja NSAID raviga.

MacDonald at al (2013) Clinical assessment following tibial tuberosity advancement in 28 stifles at 6 months and 1 year after surgery

Pilt: google ee

17309719_743245479176395_7186454543434390598_n