31 Mar

Ratsahobuste asümmeetrilised jalad

See pole üllatus, et erineva kabja nurga korral on jalgadele mõjuvad jõud erinevad. Varasemalt on uuringutega kindlaks tehtud, et asümmeetriliste jalgadega sporthobused lõpetavad võistluskarjääri varem.
Hobbs, Back jt uurisid ratsahobuste biomehaanilisi tagajärgi esijalgade erineva pikkuse ja kapjade korral.
– Lamedama kabjaga jala sõrgats vajub madalamale ja jalale mõjuv vertikaaljõud on suurem. Lamedamal kabjal on oluliselt suurem maksimaalne horisontaalne pidurdus ning keha raskus on pikemat aega jala tagumisel osal. Toefaasis on lamedama kabjaga jalg vähem jäik.
– Koormuse erinev jaotumine põhjustab sisemiste struktuuride erinevat koormamist, mis mõjutab kabja ja jala pehmete kudede terviklikkust ning halvendab kabja kuju muutuseid.

Hobbs jt (2014) Biomechanical Consequences of Uneven Forefeet and Hoof Conformation in Riding Horses
Pilt: Hobbs

17458197_749798871854389_7076081357984237819_n

28 Mar

Intra- ja ekstrakapsulaarse ning osteotoomia meetodiga opereeritud põlved

Mölsä jt hindasid intra- ja ekstrakapsulaarse ning osteotoomia meetodiga opereeritud põlvede seisundit 1,5 ja enam aastat peale lõikust. Uuringus osales 47 koera, kelle kraniaalne ristatiside oli taastatud, kontrollgruppi kuulus 21 tervet looma.
Uuringu tulemustest:
– Staatiline keharaskuse kandmine opereeritud jalale oli 4,2% väiksem. Oletati, et sama toimub ka dünaamilisel keharaskuse kandmisel.
– Uuringu tulemused kattuvad varem avaldatud teise uuringuga, kus 1-5 a pärast TPLO operatsiooni on põlve liikuvus väiksem kui opereerimata põlvel. Antud uuringus leiti 5% painutuse ja 7% sirutuse vähenemine põlveliigeses. Põlveliigese vähenenud liikuvus on tõenäoliselt põhjustatud osteoartriidist. Lisaks leiti ka kannaliigese painutuse vähenemine, mis on ilmselt tingitud anatoomilisest eripärast (põlve- ja kannaliiges painutuvad ja sirutuvad koos).
– Tõuge istumast püsti oli opereeritud jalal nõrgem 66,7% juhtudest.
– 76,2% koertest oli opereeritud jäseme reie ümbermõõt väiksem, ühel koeral oli opereeritud reie ümbermõõt suurem kui kui opereerimata jalal.
– Ortopeedilisel hindamisel esines longe 20% koertest ja valu passiivsel painutusel/sirutusel ligi 1/3 koertest.

Mölsä jt (2014) Long-term functional outcome after surgical repair of cranial cruciate ligament disease in dogs

Pilt:google ee
17498506_749869331847343_2295423369328982923_n

26 Mar

Vananev hobune

Vananedes väheneb hobuste jõud ja painduvus. Samuti alaneb organismi stressitaluvus ja vastupanu infektsioonidele. Liikumine võib muutuda raskemaks ning pole enam nii nauditav, vigastused ja haigused ilmnevad sagedamini ja nendest paranemine ei pruugi kerge olla.
– Nagu ka inimesed, kaotavad hobused vananedes lihasmassi, mis asendub rasvkoega. Enamik üle 20 a. hobustest põevad artriiti. Suur kehakaal mõjub aga liigestele. Regulaarne kerge liikumine on liigestele ravi. Seega oleks mõistlik hoida hobust 5-7/10 keha konditsiooni skaalal ning hoida neid väljas liikumas.
– Keha vananedes suureneb resistentsus insuliinile, mis raskendab glükoosi ainevahetust.
– Terve hobuse keha toodab liikumise tulemusena kortisooli, mis mobiliseerib glükogeenivarusid. Kuid vana hobuse kortisooli tase ei tõuse treeningu järgselt enam samamoodi nagu noorematel ning taastumiseks kulub rohkem aega.
– Aeroobne võimekus väheneb peale 20. eluaastat. Süda ei suuda pumbata enam nii suurt verekogust ühe löögi korral kui noorema hobuse puhul. Seega peaks olema sooja ja niiske kliima korral ettevaatlik vanema hobuse treenimisel. Vanema hobuse süda peab töötama rohkem ning keha temperatuur tõuseb kiiremini kui nooremal hobusel. Isegi, kui hobune higistab tavapäraselt, ei suuda hobune enam samas mahus tööd teha.

Allikas: thehorse com
Pilt: google ee

17546794_749273335240276_3690550871740833364_o

17 Mar

Veel koerte ristatisideme operatsiooni tulemuslikkusest

21 kuu jooksul teostati 152 TTA-Rapid protseduuri ravimaks 141 koera (152 põlve) ristatisideme rebendit. Uuringus osalesid koerad vanuses 13 kuud kuni 11 aastat, kaaludes 5,8-60 kg ning lonke kestusega 1 päev kuni 2 aastat (keskmine 9,42 nädalat lonkamist). Peamisteks tõugudeks olid labrador retriiver, tõuta koerad, staffordshire bullterjer, kuldne retriiver.
Esmane ravi tulemuslikkuse hindamine tehti 3 kuu möödudes, hilisem alates 6. postoperatiivsest kuust, milleks kasutati ka omanike osalust LOAD (Liverpool Osteoarthritis in Dogs) küsimustiku täitmisega.
– Kolmandaks lõikusjärgseks kuuks olid 99% protseduuridest rahuldava tulemusega, mis ühildub varasemate avaldatud uuringutega.
– Hilisem meniski vigastus oli enim esinev komplikatsioon, mis vajas sekkumist (8% põlvedest).
– Lonke sageduse hindamisel oli rahuldav tulemus 97% juhtudest (koer pole lonagnud peale operatsiooni), lonke tõsidust hinnates saadi rahuldavad tulemused 90% põlvedest (koeral ei esine longet). LOAD küsitluse skoor ≤15 loeti rahuldavaks 86% juhtudest.

Butterworth ja Kydd (2017) TTA-Rapid in the treatment of the canine cruciate deficient stifle: short- and medium-term outcome

Pilt: google ee

17343002_743819749118968_2205397128831664985_n

15 Mar

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest:
– 6 kuud ja aasta pärast TTA operatsiooni oli märgatav lonke vähenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse järgselt. Unilateraalse TTA korral oli oluline lonke vähenemine 6 nädala möödudes võrreldes bilateraalse operatsiooniga. Varasematest uuringutest on leitud 68% longete taandumine 4. postoperatiivseks kuuks.
– Reie ümbermõõdu suurenemine saavutati antud uuringus alles ühe aasta pärast operatsiooni.
– 6 kuud ja aasta pärast lõikust oli oluline põlveliigese painutuse suurenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse korral.
– Uuringu enam levinud komplikatsiooniks (21% põlvedest) oli lonke taasteke. Patsiendid paranesid liikumise piirangu ja NSAID raviga.

MacDonald at al (2013) Clinical assessment following tibial tuberosity advancement in 28 stifles at 6 months and 1 year after surgery

Pilt: google ee

17309719_743245479176395_7186454543434390598_n