17 Sep

Konservatiivsest põlve ristatisideme ravist koertel

– Suurimaks komplikatsiooniks on tekkiv osteoartiit. Pärast sideme rebenemist tekib kõhre mõranemine, ümbritsevate kudede turse, luukasviste teke, liigese sisekülje turse, liigeskapsli paksenemine (liigese stabiliseerimise eesmärgiga), mensiki vigastus, liigespõletiku teke, kõhre kulumine.
– Samas peale sideme operatiivset ravi tekib reie nelipealihase kõhetumine ja on märgata ka liigeskulumise algust.
– Pärast sideme rebendit muutub ka koera kõnnimuster põlve- ja puusaliigese biomehaanika muutuse tõttu. Kuue kuu möödudes on ebapiisavalt fibrootilist kude, mis stabiliseeriks põlve ja parendaks kõnnimustrit.
– Konservatiivse raviga saadakse rahuldavaid tulemusi pigem väiksematel koertel (alla 20kg). Vanemate ja passiivsemate koerte jaoks võib see olla sobiv lahendus. Ravi õnnestumiseks on oluline omaniku suur pühendumine.
– Füsioteraapia eesmärk esimesel neljal nädalal on vähendada valu ja turset, suurendada passiivset liikuvusulatust, parendada lihastööd, asenditunnetust ning tasakaalu.

Täpsemate juhiste saamiseks pöörduda loomade füsioterapeudi poole.

28 Mar

Intra- ja ekstrakapsulaarse ning osteotoomia meetodiga opereeritud põlved

Mölsä jt hindasid intra- ja ekstrakapsulaarse ning osteotoomia meetodiga opereeritud põlvede seisundit 1,5 ja enam aastat peale lõikust. Uuringus osales 47 koera, kelle kraniaalne ristatiside oli taastatud, kontrollgruppi kuulus 21 tervet looma.
Uuringu tulemustest:
– Staatiline keharaskuse kandmine opereeritud jalale oli 4,2% väiksem. Oletati, et sama toimub ka dünaamilisel keharaskuse kandmisel.
– Uuringu tulemused kattuvad varem avaldatud teise uuringuga, kus 1-5 a pärast TPLO operatsiooni on põlve liikuvus väiksem kui opereerimata põlvel. Antud uuringus leiti 5% painutuse ja 7% sirutuse vähenemine põlveliigeses. Põlveliigese vähenenud liikuvus on tõenäoliselt põhjustatud osteoartriidist. Lisaks leiti ka kannaliigese painutuse vähenemine, mis on ilmselt tingitud anatoomilisest eripärast (põlve- ja kannaliiges painutuvad ja sirutuvad koos).
– Tõuge istumast püsti oli opereeritud jalal nõrgem 66,7% juhtudest.
– 76,2% koertest oli opereeritud jäseme reie ümbermõõt väiksem, ühel koeral oli opereeritud reie ümbermõõt suurem kui kui opereerimata jalal.
– Ortopeedilisel hindamisel esines longe 20% koertest ja valu passiivsel painutusel/sirutusel ligi 1/3 koertest.

Mölsä jt (2014) Long-term functional outcome after surgical repair of cranial cruciate ligament disease in dogs

Pilt:google ee
17498506_749869331847343_2295423369328982923_n

17 Mar

Veel koerte ristatisideme operatsiooni tulemuslikkusest

21 kuu jooksul teostati 152 TTA-Rapid protseduuri ravimaks 141 koera (152 põlve) ristatisideme rebendit. Uuringus osalesid koerad vanuses 13 kuud kuni 11 aastat, kaaludes 5,8-60 kg ning lonke kestusega 1 päev kuni 2 aastat (keskmine 9,42 nädalat lonkamist). Peamisteks tõugudeks olid labrador retriiver, tõuta koerad, staffordshire bullterjer, kuldne retriiver.
Esmane ravi tulemuslikkuse hindamine tehti 3 kuu möödudes, hilisem alates 6. postoperatiivsest kuust, milleks kasutati ka omanike osalust LOAD (Liverpool Osteoarthritis in Dogs) küsimustiku täitmisega.
– Kolmandaks lõikusjärgseks kuuks olid 99% protseduuridest rahuldava tulemusega, mis ühildub varasemate avaldatud uuringutega.
– Hilisem meniski vigastus oli enim esinev komplikatsioon, mis vajas sekkumist (8% põlvedest).
– Lonke sageduse hindamisel oli rahuldav tulemus 97% juhtudest (koer pole lonagnud peale operatsiooni), lonke tõsidust hinnates saadi rahuldavad tulemused 90% põlvedest (koeral ei esine longet). LOAD küsitluse skoor ≤15 loeti rahuldavaks 86% juhtudest.

Butterworth ja Kydd (2017) TTA-Rapid in the treatment of the canine cruciate deficient stifle: short- and medium-term outcome

Pilt: google ee

17343002_743819749118968_2205397128831664985_n

15 Mar

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest

Koerte põlve ristatisideme rebendi TTA lõikuse ravi tulemustest:
– 6 kuud ja aasta pärast TTA operatsiooni oli märgatav lonke vähenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse järgselt. Unilateraalse TTA korral oli oluline lonke vähenemine 6 nädala möödudes võrreldes bilateraalse operatsiooniga. Varasematest uuringutest on leitud 68% longete taandumine 4. postoperatiivseks kuuks.
– Reie ümbermõõdu suurenemine saavutati antud uuringus alles ühe aasta pärast operatsiooni.
– 6 kuud ja aasta pärast lõikust oli oluline põlveliigese painutuse suurenemine nii ühe kui mõlema põlve lõikuse korral.
– Uuringu enam levinud komplikatsiooniks (21% põlvedest) oli lonke taasteke. Patsiendid paranesid liikumise piirangu ja NSAID raviga.

MacDonald at al (2013) Clinical assessment following tibial tuberosity advancement in 28 stifles at 6 months and 1 year after surgery

Pilt: google ee

17309719_743245479176395_7186454543434390598_n

21 Dec

Üldised faktorid, mis võivad mõjutada koerte põlveliigese taastusravi

– Nooremad koerad taastuvad kiiremini, ülekaalulised koerad aeglasemalt.
– Koera käitumisviis: osad koerad on väga agarad harjutusi tegema, teised ei pruugi tahta opereeritud jalga maha panna. Suuremad koerad kasutavad opereeritud jalga üldiselt kiiremini kui väiksemad.
– Suuresti mõjutab taastusravi põlveliigese osteoartriidi olemasolu enne operatsiooni. Suure kõhrekahjustuse korral on vajalik agressiivne medikamentoosne ravi. Mida kauem on opieelne longe kestnud, seda suurem on kõhrekahjustuse aste.
– Ristatisideme taastamisel tehtav artrotoomia koht võib murduda. Seda juhtub väga harva. Selle tulemusel suureneb koera longe äkitselt või edasine ravi progress pidurdub. Vahel võib esineda ka põlvekedra lukseerumist.
– Edasine kõhre kulumine kaasneb peale igat põlve operatsiooni. Enamikul juhtudest operatiivse sekkumisega see protsess aeglustub. Kindlasti tuleb koera kaal normis hoida ja treeninguid modifitseerida.
– Võib tekkida meniskikahjustus 3-6 kuud peale operatsiooni, mille puhul suureneb koera longe, valu põlve katsumisel.

Millis, D. “Stifle joint rehabilitation – What’s happening when the patient doesn’t improve?”

Pilt: google ee

polveop

26 Nov

Reie nelipealihas on ristatisideme agonist

Varasematest uuringutest on teada, et reie tagumised lihased (peamiselt poolkõõluslihas) töötavad eesmise ristatisideme agonistina. Osade autorite arvates on reie nelipealihas eesmise ristatisideme antagonist.
Ramirez jt tekitasid kunstlikult (hüdraulika testimise masinaga) reie nelipealihase eelaktivatsiooni 50% keharaskusega, saamaks teada, kas see vähendab sääreluu nihet kraniaalsele. Uuringus kasutati 14 tagumist jäset, millelt eemaldati pehmed koed v.a põlve- ja kannaliigeskapsel ning külgmised sidemed.
Leiti, et reie nelipealihas on suuteline kompenseerima osaliselt eesmise ristatisideme ülesandeid, olles sideme agonist. Sellest tulenevalt on reie nelipealihasele suunatud treeningust kasu:
1. Mitte opereeritud koertel. Väikeste tõugude puhul on saadud häid tulemusi ka konservatiivse eesmise ristatisideme raviga, sama ka suurematel koertel.
2. Taastusravis pärast eesmise ristatisideme lõikust. Vaatamata operatsioonile on leitud ka põlve kraniokaudaalset ebastabiilsust. Seega tuleks rõhku panna ka reie nelipealihase funktsiooni edendavale füsioteraapiale.

Ramirez et al (2014) Preactivation of the quadriceps muscle could limit cranial tibial translation in a cranial cruciate ligament deficient canine stifle.
Pilt: Evans & de Lahunta (2012) Miller’s Anatomy of the Dog 4th edition

lihas

Save

20 Jul

TPLO järgne taastumine

Ameerikas läbi viidud uuringus võrreldi TPLO (tibial plateau leveling osteotomy) järgse ravi tulemusi 8 nädalat, 6 kuud ja aasta pärast lõikust. Koerad jagati kahte gruppi: taastusravi (professionaali juhendamisel) ja traditsiooniline ravi (puurirežiim ja lühikesed jalutuskäigud).
Taasturavi grupis saadi 1.9 korda tõenäolisemalt täielik jäseme funktsioon 8. nädalaks. Vastukaaluks oli traditsioonilises grupis 2.9 korda suurem tõenäosus, et ravi tulemused olid vastuvõetamatud. 6 kuu ja ühe aasta möödudes ei leitud aga olulist erinevust ravi tulemustes traditsioonilises ja taastusravi grupis.

Uuringust saab järeldada, et professionaalne taastusravi on turvaline ja võib oluliselt aidata esmasel paranemisel TPLO lõikusest.

Romano, LS, Cook, JL (2015) “Safety and functional outcomes associated with short-term rehabilitation therapy in the post-operative management of tibial plateau leveling osteotomy”
Pilt: elizabethstreetvet com

18 Jul

Koerte puusa-, põlve- ja hüppeliigese liikumine peale ristatisideme lõikust

Marsolais jt uurisid ristatisideme lõikuse läbi teinud koerte puusa-, põlve- ja hüppeliigese liikumist ujumisel ja treadmillil kõndimisel (1,3km/h ja 0,9km/h).
Kontrollgrupis oli puusaliigese liikuvusulatus ujumisel suurem kui aeglasel ja kiirel kõnnil, opereeritud koertel puudus oluline erinevus kõnniga. Mõlemas grupis olid nii põlve- kui ka hüppeliigese liikuvusulatus ujumisel suuremad kui kõnnil, eelkõige oli suurem painutusliigutus.
Põlveliigese liikuvus oli opereeritud koertel oluliselt väiksem kui tervetel koertel, vaatamata liikumisviisile.

Marsolais, GS, McLean, S, Derrick, D, Gonzemius, MG (2003) “Kinematic analysis of the hind limb during swimming and walking in healthy dogs and dogs with surgically corrected cranial cruciate ligament rupture”