Bestiola OÜ Blogi Radioloogilised kõrvalekalded hobustel

Radioloogilised kõrvalekalded hobustel

Miyakoshi jt (2016) võrdlesid Jaapanis treeningus olevate kaheaastaste täisvereliste hobuste jalgadest tehtud röntgenpilte. 2007-2010 aastal võrreldi 850 hobuse röntgeneid ning leiti 26 tüüpi kõrvalekallet. Ainsa kõrvalekaldena, mis võis olla hobuse galopivõidusõidu karjääri hilisema alguse põhjuseks, märgiti ära suurenenud proksimaalsed seesamluud nii esi- kui ka tagajalgadel.

Kuid uurijad jõudsid järeldusele, et enamik radioloogilisi kõrvalekaldeid ei ole seotud hobuse halvema sooritusega. Isegi suurenenud seesamluud ei tähenda, et hobuse võistluskarjäär oleks läbi.

“A retrospective study of radiographic abnormalities in the repositories of 2-year-old Thoroughbred in-training sales in Japan”

Related Post