29 Dec

Hobuste taga- ja esijala longe

Maliye ja Marshall analüüsisid Glasgow Ülikooli kliinikus kolme aasta jooksul 37 tagumise jala lonkega hobust: 19 hobusel esines õige tagajala longe, 10 hobusel sama kehapoole (ipsilateraalne) esi-ja tagajala longe, 8 hobusel kontralateraalsed (tagumise ja vastaspoole esijala) lonked.
– Nad leidsid, et ipsilateraalne longe vähenes, kui tehti vaid tagumise jala anesteesia.
– Paljud hobused võivad näida ipsilateraalse esijala lonkega, kuna hobune üritab vähendada tagumisele jalale langevat koormust muutes oma pea asendit. Seega võib jälgijale tunduda, et hobune lonkab nii esi- kui ka tagajalga.
– Kontralateraalse lonke korral ei paranenud tagumise jala anesteesia korral esijala longe. Varasemast uuringust selgus, et õige esijala lonke korral ei tõuka hobune tagumise kontralateraalse jalaga ning võib näida ka tagumisest jalast lonkavat.
– Seega võib tagumise õige lonke korral esineda ka kontralateraalne õige esijala longe.

Allikas: thehorse com
Maliye ja Marshall (2016) Objective assessment of the compensatory effect of clinical hind limb lameness in horses: 37 cases (2011–2014)

21 Dec

Üldised faktorid, mis võivad mõjutada koerte põlveliigese taastusravi

– Nooremad koerad taastuvad kiiremini, ülekaalulised koerad aeglasemalt.
– Koera käitumisviis: osad koerad on väga agarad harjutusi tegema, teised ei pruugi tahta opereeritud jalga maha panna. Suuremad koerad kasutavad opereeritud jalga üldiselt kiiremini kui väiksemad.
– Suuresti mõjutab taastusravi põlveliigese osteoartriidi olemasolu enne operatsiooni. Suure kõhrekahjustuse korral on vajalik agressiivne medikamentoosne ravi. Mida kauem on opieelne longe kestnud, seda suurem on kõhrekahjustuse aste.
– Ristatisideme taastamisel tehtav artrotoomia koht võib murduda. Seda juhtub väga harva. Selle tulemusel suureneb koera longe äkitselt või edasine ravi progress pidurdub. Vahel võib esineda ka põlvekedra lukseerumist.
– Edasine kõhre kulumine kaasneb peale igat põlve operatsiooni. Enamikul juhtudest operatiivse sekkumisega see protsess aeglustub. Kindlasti tuleb koera kaal normis hoida ja treeninguid modifitseerida.
– Võib tekkida meniskikahjustus 3-6 kuud peale operatsiooni, mille puhul suureneb koera longe, valu põlve katsumisel.

Millis, D. “Stifle joint rehabilitation – What’s happening when the patient doesn’t improve?”

Pilt: google ee

polveop

18 Dec

Pehmete kudede taastusravist

–  Pikendatud immobiliseerimise tulemusena langeb kõõluse ja sideme jõud. Reeglina on enamiku kõõluste parandamise sobivaks immobiliseerimise pikkuseks 3-4 nädalat.
– Kuuendaks nädalaks saavutab kõõlus umbes 50% tõmbejõust. Paranevate kõõluste tõmbejõud aasta pärast on 79%.
– Varajane passiivne liigutamine suurendab koe tõmbejõudu ja lõplikku koormustaluvust 2-3x rohkem kui immobiliseerimine. Madal korduv koormus edendab maatriksi moodustumisest ja parendab remodelleerumist.
– Sidemete paranemise kiirendamiseks tuleks kasutada ultraheliravi juba varajases taastumise staadiumis. Inimeste ravimisel on saadud häid tulemusi ka lööklaineraviga. Uuringud laserravi kasutamise kohta sidemete ravis on 50/50 tulemustega. Inimeste ravis on kindlad positiivsed tulemused epikondüliidi ja kannakõõluse ravi korral.

Millis, D. “Assessing and treating soft tissue injuries”
9th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy

Pilt: google ee

ortoos

Save

03 Dec

Treeningu rollist ülekaalu vähendamisel

– Koerad, kes osalesid kliinikus treeningutel (k.a vesijooksulint) kaotasid 3 kuu vältel rohkem kaalu, kui varasemates uuringutes sama dieeti pidanud koerad.
– Mlacnik jälgis kaalu langust ülekaalulistel lonkega koertel, kus ühe grupi taastusravi toimus kodus, teisel grupil intensiivsemalt kliinikus (60min kõndi koos elektrostimulatsiooniga). Mõlemad grupid langetasid kaalu, kuid 60 päeva möödudes oli suurem kaalu kaotus kliinikus treenininud koertel.
– Teises uuringus jälgiti kaloraaži piirangu mõju ilma liikumist suurendamata ning treeninguga. 12 nädala jooksul polnud gruppide vahel olulist kaalu kaotuse erinevust. Treeninggrupis tehti 3 korda nädalas 1h treeningut vesijooksulindil ja tavalisel kõnnilindil erineva kiiruse ja kaldenurgaga.

Frye et al (2016) Obesity, Exercise and Orthopedic Disease
Pilt: google ee

jooksulint